COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT GÖR OSS TILL VÅRT BÄSTA JAG

Vad menas med Framgångsrika samtal?

Ordet framgång betyder bl.a. lycka, välgång, gott resultat, goda framsteg, lyft.

Att ta sig igenom svårigheter och komma ut på andra sidan är framgång. Vägen till framgång innehåller alltid ett eller flera misslyckande så MOD är framgång. Framgång handlar inte om vad andra ser utan det handlar om vad du känner.

Alla samtal som förs här på Framgångsrika samtal sker i coachande form med kända coachingtekniker som grund och ett coachande förhållningssätt. Coachande samtal leder alltid till framgång för det är du som sätter agendan.

Här kan du nå framgång och lära dig att coacha andra mot framgång.

Framgång menas att du är nöjd med dig själv.

Här handlar det om att vi samtalar för att du ska finna dina vägar genom att bli coachad och/ eller att du utvecklar ett coachande samtalssätt för att utveckla dina relationer med andra människor.

Vill du leda andra människor så är ett coachande samtalssätt en viktig grund.

Här erbjuder vi coaching och utbildning inom coaching. I utbildningarna lär du dig hur du kan få din omgivning att finna kraft, motivation som sedan omsätts i handling.

Utbildningarna är inte traditionella utan är mycket personliga.

Alla som kliver innanför tröskeln till Framgångsrika samtal ska uppleva att de genom samtal närmar sig sitt önskade läge.

Genom samtal sker det magiska och kraftfulla!

OM MONICA CAPOTONDI

Du går till en coach för att få lyssna på dig själv och för att rådfråga dig själv.

Sedan 2011 när Monica startade Framgångsrika samtal har hon coachat och utbildat ledare och privatpersoner.

Monicas vision är att människor ska få vara i ett samtalsklimat där de kan se sin storhet och lära känna sitt sanna jag. Det är fantastiskt när en människa lyssnar på sig själv och därmed inser sin kraft. Samtalen ska bidra till att människor växer av egen kraft. Alla ska få möjlighet att vara i ett space med en annan människa som hjälper till att öka det inre lyssnandet och som inte dömer. Sådan samtal föder alltid framgång!

Monica är ACC-certifierad enligt International Coach Federation och är utbildad PCC-coach samt certifierad International Business Coach enligt International Coaching Community. Hon har även utbildning i ACT – Acceptance Commitment Therapy och är mindfulness instruktör.

Monica utbildar sig hela tiden då hon älskar utveckling för sin egen del, för er som är kunder och verksamheten i stort.

Monica har som mål att du ska få den bästa tänkbara coachingen och då pratar vi världsklass.

Målet med utbildningarna är att de ska vara djupa och göra skillnad för dig som människa, ledare och i sin tur skillnad för de människor som du omger dig med på dagarna.

BRA COACHING FÖLJER METODER

Grunden i alla coachingar och utbildningar ligger Grow, kunskapen om den kognitiva hjärnan, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness.

BESKRIVNING NEDAN.

G
R
O
W

GROW är en samtalsprocess som ligger till grund i alla coachingsessioner och utbildningar.

Med hjälp av GROW håller vi oss rätt kurs vilket gör samtalen mer effektiva och konstruktiva.

Vi får snabba resultat tack vare GROW.

G

oal

– Sätt upp mål för samtalet på kort och lång sikt.

R

eality

– Utforska nuläge.

O

ptions

– Överväga olika strategier.

W

hen, Who, Will

– Sätta tidsplan, behovsbeskrivning och motivationsfaktorer.

brain-floral

Kunskapen om hjärnan

Hjärnforskningen har mycket att lära oss och värdet av att förstå vår fantastiska hjärna är stort och hjälper oss att förstå vårt och andras beteende och reaktionsmönster.

Tack vare kunskap om hjärnans olika delar och funktioner gör att vi kan nyttja den mentala träningen på ett effektivt sätt.  

Mindfulness

Medveten närvaro innebär att öva på och vara medveten om vad som händer i nuet – Med avsikt! Med avsikt menar vi att man aktivt tänker och känner in nuet och inte bara ser nuet passera. Mindfulness är också en viktig del i mentala träningen och ligger som en stor del i ACT och Coaching. Hjärnforskningen visar på stora fördelar med mindfulness och hälsofördelarna är stora.

Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse med känslor och tankar.

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka -nuet.

Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss, där vi inte tar kontroll på vårt agerande utan vi går på “autopilot” vilket inte alltid är gynnsamt i alla situationer. Med aktivt utövande i mindfulness skapar du goda förutsättningar att behålla lugnet i jobbiga och utmanande situationer.

ACT- Acceptance Commitment Therapy

Arbetar mot högre livskvalitet genom att se på tankar och utvecklar främjande beteenden mot det du önskar ”målet”.

Den moderna mentala träningen som hjälper oss att fokusera på beteenden. Att acceptera att allt inte alltid känns bra men att det går att göra ändå.

 1. Kognitiv defusion
  Att lära sig uppfatta tankar, känslor, bilder m m som självständiga objekt och inte nödvändigtvis som en del oss själva.

 2. Acceptans
  Att låta tankarna och känslorna komma och gå utan att förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem.

 3. Kontakt med nuet
  Medvetenhet om ‘här och nu, uppleva med öppenhet, intresse och mottaglighet.

 4. Observerande jag
  Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva

 5. Värderad riktning
  Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast snarare än vad som förväntas av en.

 6. Ändamålsenligt handlande
  Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt.

Share Button