GRUPPCOACHING FÖR LEDARE

För dig som vill dela år 2019 med andra ledare.

Förväntningarna på dagens ledare är höga och just därför kan det vara ovärderligt att få ingå i ett sammanhang där flera ledare får träffas och dela sina tankar, känslor, utmaningar samt pröva möjliga och kanske omöjliga idéer. En kreativ och öppen miljö med olika kompetenser och erfarenheter.

Gruppen blir din tillgång.

Världen vi lever i blir mer och mer komplex och det krävs att vi prövar våra gamla  mönster. Man skulle kunna hävda att en person som löser ett problem på egen hand inte är lika effektiv eller produktiv som en hel grupp där man gemensamt kreerar. Gruppen blir ett sammanhang för nytänkande, nyskapande, lärande och en plats för reflektion och återhämtning.

Att bli coachad i grupp och att få ta del av när andra ledare blir coachade är enormt berikande och lärorikt. Det skapar utveckling för dig på många olika sätt.

Hela gruppen lär sig coacha.

Du kommer även att få lära dig att coacha själv för alla i gruppen ska vid olika tillfällen kunna bistå med att coacha varandra. I uppstarten ingår en 2 dagars utbildning exklusivt för denna grupp ( se utbildningen Framgångsrika samtal för ledare) i coachingteknik som professionella coacher använder.

Varje grupp består utav max 4 ledare.

Total sekretess råder i gruppen och alla kommer få skriva under sekretessavtal. Gruppen är liten för att det blir en högre tillit i en mindre grupp och om coachingen ska få vara kraftfull behöver det ske i liten grupp.

Pris 17 500 SEK exkl moms

Ledare behöver möten som sker utanför sina företags strukturer.

UPPSTART

1. Diplomutbildning Framgångsrika samtal för ledare 2 dagar

Här får du lära dig samtalsmodeller som är grunderna i hur man för coachande samtal.  Du kommer få lära dig metoder teoretiskt samt praktiskt genom mycket träning.

2. Spelregler

För att alla medlemmar i gruppen ska kunna känna sig trygga i att dela med sig av sina tankar, känslor och utmaningar så behöver det finnas tillit. Då är i starten överenskomna spelregler, förhållningssätt, grundvärderingar förutsättningar för att tillit och trygghet ska kunna infinna sig.  VARFÖR man är här! I gruppen kommer man få acceptera olikheter då det är bästa underlaget för utveckling.

3.Målplan

Målet med vad gruppen vill uppnå tillsammans och mål med vad varje enskild ledare i gruppen vill uppnå sätts.

COACHINGTRÄFFAR

4. Coachingträffar

Träffar sker vid 6 tillfällen under året och 3 timmar per gång utöver de 2 utbildningsdagarna.

  • Träffarna startar med 20 min avslappning/mindfulness för att var och en ska få en möjlighet att landa och sortera ut tankarna på vad den enskilde vill ha med sig när den lämnar gruppsessionen.
  • Coachen coachar var och en i gruppen i den fråga som varje deltagare har med förutbestämnd tidsgräns. Det är berikande att alla får ta del av de frågor som var och en blir coachad i och övriga deltagare lyssnar med avsikten att berika sig själva. Det kommer inte finnas plats för att komma in med lösningar men att få ställa frågor är tillåtet. Ett coachande förhållningssätt råder genom hela upplägget. Det är inga nätverksträffar utan detta är coaching.
  • Sammanfattning och reflektion 30 min där deltagarna i gruppen coachar varandra 15 min var i vad de tar med från dagens coachingar.

Alla behöver komma i tid och telefoner ska vara avstängda under hela sessionen. Fullt fokus på närvaro kommer att gälla.

Datum för alla träffar kommer gemensamt att bestämmas under utbildningsdagarna.

Boka kostnadsfri konsultation så får du veta mer

Share Button