VÄLKOMMEN TILL FRAMGÅNGSRIKA SAMTAL

Här kan du bli coachad och lära dig att coacha

OM FRAMGÅNGSRIKA SAMTAL

Vad menas med Framgångsrika samtal?

Ordet framgång betyder bl.a. lycka, välgång, gott resultat, goda framsteg, lyft.

Att ta sig igenom svårigheter och komma ut på andra sidan är framgång. Vägen till framgång innehåller alltid ett eller flera misslyckande så MOD är framgång.

Framgång handlar inte om vad andra ser utan det handlar om vad du känner.

Alla samtal som förs här på Framgångsrika samtal sker i coachande form med kända coachingtekniker som grund och ett coachande förhållningssätt. Coachande samtal leder alltid till framgång för det är vad du vill, tänker och känner som är samtalsintentionen.

Här kan du bli coachad, utbilda dig i att coacha.

Här kan du nå framgång och lära dig att coacha andra mot framgång.

Framgång menas att du är nöjd med dig själv.

DIPLOMUTBILDNING - FRAMGÅNGSRIKA SAMTAL FÖR LEDARE

Utbildningen för dig som jobbar med utveckling av individer och verksamheter.

Ett coachande ledarskap ÄR vägen till framgång! Ett bra värdeskapande samtal kan vara avgörande för framgång.

Här lär du dig samtalsteknikerna som kända coacher arbetare med. Du lär dig lyssna på flera nivåer, känna dig själva och förstå andra bortom orden, spegla, följa och leda.

Allt pekar mot att det är den mentala träningen som är det vi människor behöver för att bli bättre. Du som ledare kommer ha stor nytta av att kunna bidra till dina kollegor och medarbetares mentala träning och psykiska välmående.

Den här utbildningen handlar inte om att få andra att göra det som du säger utan att få andra att göra som de säger.

Utbildningen ger dig verktygen!

PRIS: 6 500 SEK

GRUPPCOACHING FÖR LEDARE

För dig som vill dela ett år med andra ledare i en gruppcoaching.

Förväntningarna på dagens ledare är höga och just därför kan det vara ovärderligt att få ingår i ett sammanhang där flera ledare får träffas och dela sina tankar, känslor, utmaningar samt pröva möjliga och omöjliga idéer.

Att bli coachad i grupp och att få ta del av när andra ledare blir coachade är enormt berikande och lärorikt. Det skapar utveckling för dig på många olika sätt.

Du kommer även att få lära dig att coacha de andra ledarna i gruppen då det är en viktig del i det här upplägget. Ni ska även coacha varandra i bland. I uppstarten ingår en tvådagsutbildning i att coacha varandra.

Du får ta del av en hel grupps erfarenheter och kunskaper. Gruppen blir ett sammanhang för nytänkande, nyskapande, lärande och en plast för reflektion och återhämtning.

Varje grupp består utav max 4 ledare.

PRIS: 17 500 SEK

En plats där du kan lyssna på dig själv!

LEDARSKAPSCOACHING - PAKET 12 TIMMAR

En plats där du kan lyssna på dig själv!

Det är inte alltid så lätt att finna tid och rum för reflektion och analys.

Det är inte heller så lätt att ställa sig själv de rätta frågorna som man skulle behöva för att komma fram till och emot det man vill.

Att vara ledare har sina utmaningar!

PRIS: 21 600 SEK

LIVSCOACHING

Livscoaching hjälper människor att identifiera och uppnå önskade värden i livet.

Livscoaching handlar om vardagsnära frågor och om livets upp- och nedgångar. Frågor som stress, relationer, självförtroende och självkänsla. Hälsa och mer glädje i vardagen.

PRIS: 1000 SEK per tillfälle 1 tim

PODCAST COACH MONICA CAPOTONDI

VILL DU UTVECKLA DITT SJÄLVLEDARSKAP?

Podcasten som riktar sig till dig som inte söker enkla lösningar.

Monica vill ge dig en möjlighet att utveckla ett starkt självledarskap. Hon coachar gäster, coachar dig i guidad form, samtalar med gäster och ger tips.

VLOGG COACH MONICA CAPOTONDI.

FRAMGÅNGSRIKA SAMTAL OCH KORTA TALKS

VÄLKOMMEN TILL FRAMGÅNGSRIKA SAMTAL

Fredhäll ligger på Kungsholmen i Stockholms innerstad och är känt för sina badklippor och grönska.

Vi håller till på Atterbomsvägen 42 i en ljus och härlig lokal med stora fönster och med utsikt över klipporna. Här är du välkommen för coaching och/eller utbildning. På våren och sommaren är det inte ovanligt att vi varvar med att hålla till utomhus. 

Du kan parkera direkt utanför eller åka kommunalt. Det finns ett flertal bussar och gröna linjen tunnelbanan.

Varmt välkommen!

KONTAKT OCH INSPIRATION.

Facebook__Monica_Capotondi
Email_Monica_Capotondi
LinkedIn_Monica_Capotondi

070-956 86 03

Post- och besöksadress

FRAMGÅNGSRIKA SAMTAL

Monica Capotondi
Atterbomsvägen 42
112 57 Stockholm

Share Button