COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT GÖR OSS TILL VÅRT BÄSTA JAG

Monica Capotondi har sedan 2011 coachat och utbildat ledare och privatpersoner. Monicas vision är att människor ska  få uppleva att samtala utan att dömandet ska ta plats och att samtalen ska bidra till att människor växer av egen kraft. Alla som kliver innanför tröskeln till Framgångsrika samtal ska uppleva att de genom samtal närmar sig sitt önskade läge.

Genom samtal sker det magiska och kraftfulla! Det finns inget bättre än att se en människa full av egen kraft, motivation då den gavs möjlighet till att själv komma fram till lösning. I utbildningarna lär du dig hur du kan få din omgivning att finna kraft, motivation som sedan omsätts i handling.

Hon är ACC-certifierad enligt International Coach Federation och är utbildad PCC-coach samt certifierad International Business Coach enligt International Coaching Community. Hon har även utbildning i ACT – Acceptance Commitment Therapy och är mindfulness instruktör.

BRA COACHING FÖLJER METODER

Grunden i alla coachingar och utbildningar ligger Grow, kunskapen om den kognitiva hjärnan, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness.

BESKRIVNING NEDAN.

G
R
O
W

GROW är en samtalsprocess som ligger till grund i alla coachingsessioner och utbildningar.

Med hjälp av GROW håller vi oss rätt kurs vilket gör samtalen mer effektiva och konstruktiva.

Vi får snabba resultat tack vare GROW.

G

oal

– Sätt upp mål för samtalet på kort och lång sikt.

R

eality

– Utforska nuläge.

O

ptions

– Överväga olika strategier.

W

hen, Who, Will

– Sätta tidsplan, behovsbeskrivning och motivationsfaktorer.

brain-floral

Kunskapen om hjärnan

Hjärnforskningen har mycket att lära oss och värdet av att förstå vår fantastiska hjärna är stort och hjälper oss att förstå vårt och andras beteende och reaktionsmönster.

Tack vare kunskap om hjärnans olika delar och funktioner gör att vi kan nyttja den mentala träningen på ett effektivt sätt.  

Mindfulness

Medveten närvaro innebär att öva på och vara medveten om vad som händer i nuet – Med avsikt! Med avsikt menar vi att man aktivt tänker och känner in nuet och inte bara ser nuet passera. Mindfulness är också en viktig del i mentala träningen och ligger som en stor del i ACT och Coaching. Hjärnforskningen visar på stora fördelar med mindfulness och hälsofördelarna är stora.

Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse med känslor och tankar.

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka -nuet.

Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss, där vi inte tar kontroll på vårt agerande utan vi går på ”autopilot” vilket inte alltid är gynnsamt i alla situationer. Med aktivt utövande i mindfulness skapar du goda förutsättningar att behålla lugnet i jobbiga och utmanande situationer.

ACT- Acceptance Commitment Therapy

Arbetar mot högre livskvalitet genom att se på tankar och utvecklar främjande beteenden mot det du önskar ”målet”.

Den moderna mentala träningen som hjälper oss att fokusera på beteenden. Att acceptera att allt inte alltid känns bra men att det går att göra ändå.

 1. Kognitiv defusion
  Att lära sig uppfatta tankar, känslor, bilder m m som självständiga objekt och inte nödvändigtvis som en del oss själva.

 2. Acceptans
  Att låta tankarna och känslorna komma och gå utan att förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem.

 3. Kontakt med nuet
  Medvetenhet om ‘här och nu, uppleva med öppenhet, intresse och mottaglighet.

 4. Observerande jag
  Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva

 5. Värderad riktning
  Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast snarare än vad som förväntas av en.

 6. Ändamålsenligt handlande
  Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt.

Share Button