LEDARSKAPSCOACHING.

Kraft och energi med nya insikter för ett bättre ledarskap.

Ledarskapscoaching arbetar processintensivt med stark målorientering, visioner och strategier.

Att vara ledare är en stor utmaning varje dag. Att vara närvarande, stödjande, utmanande och utvecklande. Du ska inspirerar och få alla parter att jobba mot uppsatta mål. Listan kan göras lång på vad som förväntas av en ledare.

Du som ledare har också förväntningar på din omgivning som ständigt är en utmaning att se till att de bli uppfyllda.

Du behöver också vara en bra självledare så att du mår bra och din närmsta krets.

Du vet säkert vad du vill men tiden för reflektion och det inåtvända lyssnade blir ofta bortprioriterat. Det är inte alltid så lätt att ställa sig de rätta frågorna.

Här får du möjlighet att lyssna på dig själv. Reflektera och analyser. Vrida och vända på frågor, tankar och känslor utan att bli bedömd eller dömd.

Här kommer du komma fram till beslut som du sen omsätter i handling.

En plats där du kan lyssna på dig själv!

VAD KOSTAR LEDARSKAPSCOACHING?

Steg 1, Du är välkommen på en kostnadsfri konsultation.

Steg 2, Paket 6-8 tillfällen för 21 600 SEK

Varje tillfälle är 1,5- 2 timmar och ett paket innebär ett lägre samarbete med ett långsiktigt mål.

Alternativ, enskilda tillfällen för 4200 SEK för 2 timmar.

De enskilda tillfällen kan vara aktuella om du har ett tillfälligt behov som du behöver lösa. Kanske du ska ha en viktig presentation, affärsuppgörelse, samtal mm.

Priserna är inkl. moms för privatpersoner och exkl. för företag.

DIN COACHING.

Why-Monica-Capotondi

Varför?

Att vara bra på att leda sig själv är en förutsättning för att ses som en ledare av andra.

Ledarskapscoaching är en lösningsfokuserad, systematisk mål- och resultatorienterad process.

Din coach arbetssätt innebär att underlätta för dig som klient att utveckla och förbättra såväl din arbetsprestation och företagets resultat som din egna personliga utveckling i ditt ledarskap.

Analys-Monica-Capotondi

Problem och dess orsak.

Din coach utgår från att det är du som är experten.

Det handlar om din profession, verksamhet och dina team. Du är unik. Din verksamhet är unik och vi utgår utifrån det.

Din coach ska hjälpa dig att se din unika situation och de problem och hinder du har utifrån annat perspektiv för att se nya möjligheter till att lösa de utmaningar du står inför.

Puzzle-Monica-Capotondi

Vad saknar Du?

Din coach mål är se till att det skapas insikter och förutsättningar hos dig som klient.

Din coach har alltid ditt välmående i fokus och en ambition att du ska ha bästa förutsättningar att må bra i din profession och att din prestation och välmående ska kunna mötas i en framgångsrik kombination.

När ni lyckas med ditt ledarskap och din utveckling leder det till goda resultat för dig som individ såväl som verksamheten/företaget.

Coaching skapar medvetenhet, kraft och energi.

null

Mål & handlingsplan.

Att lösa ett problem är ganska lätt, men det blir ofta kortsiktiga lösningar om vi inte gör förändringar i det som har orsakat problemet.

Tillsammans tittar vi på det som ligger till grund varför det blir ett problem.

null

Kontinuitet.

Jag coachar dig så att du får verktyg till att följa din plan.

Vi har regelbunden uppföljning så att vi håller oss på rätt väg.

null

Let’s Do This!

Är detta nytt för dig?

Tveka inte på att höra av dig. Du är välkommen på ett förutsättningslöst, kostnadsfritt introduktionsmöte där du har möjlighet att ställa frågor och berätta om vad du har för utmaningar som du behöver support med.

Mer info längst ner på sidan.

Share Button